Evavrouwencentrumvenray.nl - Voor vrouwen door vrouwen

Lessen

EVA Vrouwencentrum venray

Systematisch Nederlandse taal leren

Bij EVA bestaan er 3 mogelijkheden tot taalverwerving. EVA heeft niveaugroepen, contactgroepen en individuele begeleiding. De groepen worden meestal begeleid door 2 of soms 3 vaste taalvrijwilligers. Bij het intakegesprek wordt het niveau bepaald en wordt er gekeken naar de wens van de dame in kwestie. Welk opleidingsniveau heeft zij in het land van herkomst? Wat is haar doel in Nederland? Moet zij een inburgerings-examen doen? Zo ja, wanneer? Heeft zij een achterban en sociale contacten? Op grond van al deze vragen wordt zij in een groep geplaatst. De docent en de individuele begeleider observeren haar de eerste weken goed. Zij is voor 4 weken op proef in de groep. Na deze 4 weken kunnen haar leerkrachten samen beoordelen of zij op de goede plaats zit. Het kan natuurlijk gebeuren dat zij in een groep terechtkomt waar zij zich toch niet helemaal thuis voelt. Als dat het geval is, kunnen de leerkrachten contact opnemen met de taalcoördinator en samen naar een betere plaats voor de dame in kwestie zoeken.

Cursisten kunnen het hele jaar door instromen bij één van de 6 groepen overdag of de gemengde dames-/herengroep op dinsdagavond.

Kosten taallessen

Taalles overdag (2 x in de week):
€ 175,00 inclusief lesmateriaal en koffie/thee.
Bij latere instroming wordt het cursusgeld berekend op basis van € 17,50 per maand.

Taalles ’s avonds (1 x in de week):
€ 175,00 inclusief lesmateriaal en koffie/thee.
Bij latere instroming wordt het cursusgeld berekend op basis van € 17,50 per maand.

De Beginnersgroep

In deze groep komen de analfabete dames samen met de dames die weinig ervaring hebben met de Nederlandse taal of dames die zelf vanaf de basis hun taalkennis willen opbouwen. Het accent in deze groep ligt op alle basisvaardigheden maar in het bijzonder bij het leren praten.

De Contactgroep

Dit is een bijzondere groep waarbij het sociale aspect en de gezelligheid voorop staan. De dames die over het algemeen al wat ouder zijn komen bij elkaar om te leren, te praten en uitstapjes te maken. De lessen gaan over alle aspecten van het leven. De dames hebben een ritme en kunnen ontsnappen aan de eenzaamheid die voor veel ouderen met een allochtone afkomst deel van het leven uitmaakt.

De drie “gevorderden” groepen

Deze drie groepen hebben hun lessen op verschillende dagen en op verschillende dagdelen. Een nieuwe cursist heeft zo de mogelijkheid om voor de dag en het tijdstip te kiezen die het best bij haar past. De groepsgrootte verschilt, er is een geringe mate van diversiteit in niveau van de deelnemers. Het principe is in elke groep gelijk. De basisvaardigheden worden onderwezen aan de hand van de methoden Spreektaal en Basaal Nederlands.

Taal en Thema plus grammatica

Deze groep richt zich vooral op dat wat er leeft in de maatschappij. Hoe maak je duidelijk wat je belangrijk vindt? Wat kun je wel zeggen, wat niet en waarom? Er wordt gewerkt met heldere opdrachten, excursies en het onderzoeken van bepaalde regels in Nederland.

Met aandacht voor grammatica, lezen en schrijven. Het programma wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld. Het niveau ligt tussen A-2 en B-1.

KOM JIJ OOK?

EVA nodigt je uit

Vrouwen worden gestimuleerd om op een ludieke manier het vrouw zijn verder te ontwikkelen en te ontplooien.