Evavrouwencentrumvenray.nl - Voor vrouwen door vrouwen

Over EVA

EVA Vrouwencentrum venray

Onze kracht

EVA Vrouwencentrum Venray is een ontmoetingscentrum in Venray en profileert zich als zodanig.

Bij EVA Vrouwencentrum Venray komt veel samen: gezelligheid, diversiteit, gelijkwaardigheid, vertrouwdheid en veiligheid, ontmoeten en contacten leggen, leren en ontwikkelen van je eigen en elkaars talenten en kwaliteiten. Je voelt de saamhorigheid.

Bij EVA Vrouwencentrum Venray sta je in je kracht.

Evavrouwencentrumvenray.nl - Voor vrouwen door vrouwen

Wie werkt er?

Bij EVA Vrouwencentrum Venray werken en komen enthousiaste, betrokken en gemotiveerde vrouwen omdat EVA uitgaat van de eigen kracht, zowel de kracht van de vrouw als de kracht van de organisatie. Door de combinatie van ontmoeting en ontwikkeling is EVA Vrouwencentrum Venray krachtig en onderscheidend.

Onderscheidend

Het meebewegen met de behoefte van de vrouw en van de samenleving in zijn geheel zorgt dat EVA Vrouwencentrum Venray graag samenwerkt met andere partijen. EVA Vrouwencentrum Venray is onderscheidend omdat zij regionaal de enige is die zich richt op alle vrouwen en hun diversiteit respecteert.

Onze visie

EVA Vrouwencentrum Venray biedt een laagdrempelige plek in Venray waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten, maar ook van elkaar kunnen leren tijdens diverse lessen, workshops en andere activiteiten. EVA staat voor Elke Vrouw Anders en richt zich op vrouwen en mannen uit de gemeente Venray. EVA is een organisatie zonder winstoogmerk en gaat uit van haar eigen kracht. Om EVA te profileren als een sterke en financieel solide organisatie werken we hard aan een wijde bekendheid binnen de gemeente Venray. Samenwerking met andere organisaties en sponsoren zien wij als een voorwaarde om hierin te voorzien. Zo kan EVA bieden waar het in haar missie voor staat.

Onze missie

EVA Vrouwencentrum Venray is een ontmoetingsplek voor alle vrouwen van Venray,
waar zij uitgaande van de eigen kracht, met respect voor elkaar in diversiteit en gelijkwaardigheid, in een vertrouwde en veilige omgeving elkaar kunnen ontmoeten, met en van elkaar leren en zichzelf kunnen ontwikkelen.

Bij EVA Vrouwencentrum Venray komt veel samen: gezelligheid, diversiteit, gelijkwaardigheid, vertrouwdheid en veiligheid,
ontmoeten en contacten leggen, leren en ontwikkelen van je eigen en elkaars talenten en kwaliteiten. Je voelt de saamhorigheid.

Onze vrijwilligers

EVA Vrouwencentrum Venray heeft als doel jou de ruimte te bieden om te werken aan je ontwikkeling door het deelnemen aan, en/of het zelf organiseren van activiteiten.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het vrouwencentrum.

EVA heeft een vrijwilligersbeleid. Vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid. Door een goed omschreven beleid laat EVA zien dat het vrijwilligerswerk serieus genomen wordt en dat dat ook van jou als vrijwilliger wordt verwacht. Als je interesse hebt om als vrijwilliger aan de slag te gaan kan je contact opnemen met ons secretariaat. Wij nodigen je uit voor een intake gesprek om te weten te komen wat je voorkeuren aan werkzaamheden zijn en hoeveel tijd je hierin wilt investeren. Als vrijwilliger krijg je een vrijwilligerscontract aangeboden. Het doel van dit contract is om duidelijkheid te geven over wederzijdse verwachtingen en verplichtingen.

KOM JIJ OOK?

EVA nodigt je uit

Vrouwen worden gestimuleerd om op een ludieke manier het vrouw zijn verder te ontwikkelen en te ontplooien.